Reglement

 

BETALINGEN: Deze dienen in eerste week van het nieuwe seizoen en januari (2 termijnen per jaar) contant of per bankoverschrijving te worden voldaan.

Betaald u één jaar vooruit (+/- 40 lesweken) dan ontvangt u over het totale bedrag een korting bij contante betaling.

Alle cursussen dienen bij aanvang vooraf contant betaald te worden. Gegevens rabobank: NL 91 RABO 0133687309

INSCHRIJVINGEN: Inschrijven kan alleen door middel van een volledig ingevuld inschrijfformulier.

Je meld je aan voor een vaste les, tijd en dag. Voor een onbeperkt abonnement mag je drie vaste lessen aangeven (indien ruimte mogen er extra lessen gereserveerd worden). Het formulier dient ingeleverd te worden aan de balie, samen met het inschrijfgeld a € 10,-.

OPZEGGINGEN: Overweegt u om op te zeggen, dan kan dit schriftelijk per mail of via het opzeggingsformulier, te verkrijgen aan de balie.

Dit dient te gebeuren één maand voordat een termijn  afloopt. Indien dit niet geschiedt, loopt abonnement automatisch door. Ook als het seizoen is afgelopen.

INHAALLESSEN: Gemiste Lessen zijn alleen in te halen mits deze 24 uur vóór af mondeling, per mail ofm app met geldige reden zijn geannuleerd.

De gemiste lessen mogen niet meegenomen worden naar het volgende termijn of seizoen.

Lessen die uitvallen in verband met feestdagen (buiten de vakanties om) mogen ingehaald worden.

RESTITUTIE  ABONNEMENTSGELD: Gemiste lessen worden niet verrekend met het abonnementsgeld. Uitzonderingen daar gelaten.

Bij langdurige blessures/  zwangerschap een doktersverklaring overleggen (je hebt een maand eigen risico).

Bij tussentijds beëindigen van het abonnement of cursus (10 strippenkaart) wordt in geen geval restitutie verleend.

VAKANTIES: Er zijn geen lessen tijdens de schoolvakanties en feestdagen. 

SCHOENEN: Aangeraden worden schoenen die speciaal geschikt zijn aerobics, steps of dans.

Ze dienen schoon te zijn en mogen niet afgeven op de vloer. De schoenen mogen niet buiten gedragen worden.

HYGIËNE: Het is verplicht een handdoek te gebruiken bij de grondoefeningen. Dit alles uit hygiënisch oogpunt voor u zelf en de mensen na u.

 

Algemene voorwaarden

Sportstudio Ilse behoudt  zich het recht voor bij onaanvaardbaar gedrag , het lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van enige betalingen.

  • Lessen duren 55 minuten incl. wisseltijd van de les (uitzondering Burn/ Small Group 50 min.)
  • Het lidmaatschap dient altijd bij vooruitbetaling te worden voldoen.
  • Sportstudio Ilse houdt zich het recht voor tussentijds de prijzen of het lesaanbod te wijzigen.
  • Het deelnemen aan de lessen is geheel op eigen risico.
  • Sportstudio Ilse aanvaardt  geen aansprakelijkheid voor blessures die ontstaan tijdens de training of cursus.
  • Sporters zijn 15 minuten voor aanvang van de les welkom.
  • Inhalen van een les mag, mits deze minimaal 24 uur van te voren word geannuleerd.
  • Gemiste lessen kunnen niet worden meegenomen naar het volgende termijn/seizoen.
  • Op reguliere feestdagen is de Studio gesloten en tijdens de schoolvakanties.
  • U bent op de hoogte van het  reglement en gaat hiermee akkoord.